La Generalitat Valenciana ha anunciat noves mesures restrictives per a fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus i protegir millor la salut de la població. 

Les noves mesures, que entraran en vigor dilluns 21 de desembre,  restringeixen a 6 el nombre màxim de persones en reunions socials i familiars, tant en espais públics com privats, sense excepcions. Durant els dies de Nadal, aquestes 6 persones podran pertànyer com a màxim a 2 grups de convivència.

A més, s’incrementa la restricció a la mobilitat nocturna, limitant-se la circulació entre les 11 de la nit i les 6 del matí, excepte les nits del 24 i 31 de desembre, nit de Nadal i nit de Cap d’Any, en què la restricció de mobilitat començarà a les 12 de la nit.

Per altra banda, el confinament perimetral autonòmic es manté inalterat, també durant tot el període nadalenc, i la restricció d’entrar i eixir del territori de la Comunitat Valenciana seguirà vigent fins al 15 de gener, amb l’única excepció dels casos excepcionals previstos en la norma. Es tracta de casos com la tornada a la residència habitual, atenció de familiar dependent, exàmens oficials, desplaçament al lloc de treball, assistència a centres sanitaris o casos de força major.