Programa Congrés Provincial DESCARREGA

 

Ordre del Dia DESCARREGA

 

Informe de Gestió DESCARREGA

 

Accedeix a les Propostes de Resolució del 4ª Congrés Provincial:

 

 • PROPOSTA DE RESOLUCIÓ FINANÇAMENT MUNICIPAL I SUPORT AL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL COM A INSTRUMENT  D’AUTONOMIA MUNICIPAL DESCARREGA

 

 • PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FINANCIACIÓN MUNICIPAL Y APOYO AL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL COMO INSTRUMENTO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL DESCARGA

 

 • PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DESCARREGA

 

 • PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DESCARGA

 

 • PROPOSTA DE RESOLUCIÓ BENESTAR SOCIAL DESCARREGA

 

 • PROPUESTA DE RESOLUCIÓN BIENESTAR SOCIAL DESCARGA

 

 

 • PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AGRICULTURA DESCARGA

 

 • PROPOSTA DE RESOLUCIÓ REPTE DEMOGRÀFIC DESCARREGA

 

 • PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RETO DEMOGRÁFICO DESCARGA

 

 • PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EUROMUNICIPALISME I L’EUROPA DE LES OPORTUNITATS DESCARREGA

 

 • PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EUROMUNICIPALISMO Y LA EUROPA DE LAS OPORTUNIDADES DESCARGA